حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 13:53

اطلاعیه افزایش جلسات حقوق اداری 1

به دلیل جمعیت بالای دانشجویان در کلاس حقوق اداری 1،تعداد جلسات افزایش یافت.برنامه جدید به شرح ذیل می باشد.

چهارشنبه  ١٣/٢/١٣٩١  9/30 - 7/30 103
چهارشنبه ٢٠/٢/١٣٩١ 9/30 - 7/30 103
چهارشنبه  ٢٧/٢/١٣٩١  9/30 - 7/30 103
چهارشنبه ٣/٣/١٣٩١ 9/30 - 7/30 103
چهارشنبه  ١٠/٣/١٣٩١  11/30 - 9/30 107