حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 21:54

بدون شرح!

به خدا گفتم : بیا جهان را قسمت کنیم, آسمون واسه من ابراش مال تو, دریا مال من موجش مال تو, ماه مال من خورشید مال تو...!

خدا خندید وگفت : تو انسان باش ، همه دنیا مال تو...