X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 15:02

بروشور 10

169
1389/06/26
تأمین دلیل جهت تحویل کلید (250)
154
1389/06/25
تعرض قانونی به آزادی‌‌های فردی (07)
160
1389/06/25
تعمیر اماکن استیجاری (122)
145
1389/06/25
تعلیق و اجرای مجازات و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (56)
186
1389/06/25
تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق (36)
153
1389/06/25
تمدید اجاره اماکن تجاری (163)
157
1389/06/25
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی (65)
176
1389/06/25
تقدیم دادخواست وشروع به رسیدگی در امور مدنی (161)
183
1389/06/25
تنظیم اجاره‌نامه و نحوه پرداخت اجاره‌بها در مورد اماکن تجاری مطابق قانون سال 1356 (165)
165
1389/06/25
توقیف دیه و برداشت مهریه از آن (138)
197
1389/06/25
توقیف اموال منقول و غیر منقول (74)
140
1389/06/25
غایب مفقودالاثر (32)
156
1389/06/25
صلاحیت محلی در امور مدنی (100)
156
1389/06/25
گذشت اولیای دم در قتل عمد (116)
162
1389/06/25
گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن (188)
160
1389/06/26
مبانی فقهی خیانت در امانت (245)
157
1389/06/26
محاربه و افساد فی الارض و مجازات آن (255)
جمعه 23 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 00:25

بروشور 9

167
1389/06/25
سازش در دعاوی کیفری و مدنی (13)
146
1389/06/26
سازمان بورس (وظایف و اختیارات) (271)
169
1389/06/25
سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن (42)
188
1389/06/25
سرقفلی اماکن تجاری مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (168)
221
1389/06/25
سرقفلی مغازه‌ها (123)
194
1389/06/25
سئوالاتی چند درباره مستثنیات دین (179)
136
1389/06/25
سقط جنین (187)
154
1389/06/25
سکونت زوجین و اشتغال آنان (176)
167
1389/06/26
سن ازدواج (239)
240
1389/06/26
سفته و نحوه مطالبه آن (224)
188
1389/06/25
تحقیق از شاکی و متهم در دادسرا (93)
183
1389/06/25
تحقیقات مقدماتی در دادسرا (96)
169
1389/06/25
تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌‌های کیفری (94)
156
1389/06/25
تأثیر رضایت و گذشت شاکی قبل و بعد از صدور حکم قطعی در خصوص صدور چکها (185)
154
1389/06/25
تأثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی (68)
184
1389/06/26
تأمین در چکهای بلامحل و شرایط گواهی عدم پرداخت (237)
221
1389/06/25
تأمین دلیل (09)
جمعه 26 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 12:17

بروشور 8

200
1389/06/26
آشنایی با تخلفات اداری (231)
168
1389/06/25
آشنایی با تعزیرات حکومتی مربوط به کالا و خدمات و نحوه رسیدگی به این تخلفات (54)
203
1389/06/25
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی (107)
174
1389/06/25
آشنایی با مراجع اختصاصی (06)
169
1389/06/25
آشنایی با معاملات دولتی (89)
203
1389/06/25
آشنایی با مقررات و قواعد کلی اجاره مسکن و ملک (198)
152
1389/06/25
آشنایی با کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی (79)
151
1389/06/26
آشنایی با کمیسیونهای مجلس (248)
159
1389/06/26
آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور (230)
167
1389/06/26
آزادی مشروط (258)
152
1389/06/26
عدم استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی و پیامدهای قضایی آن (210)
141
1389/06/25
عرضه مواد آرایشی و خوردنی غیر بهداشتی و فاسد (121)
170
1389/06/25
عسر و حرج زوجه و تقاضای طلاق از سوی او (177)
177
1389/06/26
عندالمطالبه یا مدت دار بودن مهریه (212)
172
1389/06/25
عوارض شهرداری و معاملات املاک (155)
141
1389/06/25
عفو محکومان (199)
147
1389/06/26
عفو یا قصاص قتل (201)
جمعه 19 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 18:49

بروشور 7

234
1389/06/26
رضایت مجنی علیه در وقوع جرم - رضایت ورزشکار حادثه دیده (274)
187
1389/06/25
رأی غیابی در امور کیفری (91)
192
1389/06/25
رعایت حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر (149)
181
1389/06/25
روابط حقوقی اشخاص در خصوص معاملات اتومبیل و نقش نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل (59)
171
1389/06/25
جبران زیان‌های بدنی از طریق صندوق بیمه (173)
190
1389/06/26
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (257)
158
1389/06/26
جرم اختلاس و مجازات آن (254)
186
1389/06/26
جرم مشهود (263)
210
1389/06/25
جریان دادخواست حقوقی از زمان تقدیم آن تا جلسه رسیدگی (159)
208
1389/06/25
جعل اسناد (37)
158
1389/06/25
جنون مرد و زن بعد از عقد (181)
199
1389/06/25
آشنایی در مورد معامله اتومبیل (105)
203
1389/06/25
آشنایی با دادسراها (04)
203
1389/06/25
آشنایی با دادگاه‌های عمومی (05)
147
1389/06/25
آشنایی با حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (110)
173
1389/06/25
آشنایی با ارکان صلح (84)
249
1389/06/25
آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری (55)
214
1389/06/25
آشنایی با املاک در رهن (132)
جمعه 12 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 01:33

بروشور 6

190
1389/06/25
اجرای احکام و اسناد خارجی (77)
220
1389/06/25
اعاده دادرسی در امور کیفری (95)
158
1389/06/26
اعضاء هیأت اجرایی انتخابات و وظایف آنها (229)
239
1389/06/25
اعسار (52)
244
1389/06/26
اعتبار چک مشروط ( 205)
201
1389/06/25
ازدواج با زن طلاق گرفته: (مطلقه) (135)
166
1389/06/26
ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور (241)
185
1389/06/25
ازدواج مجدد و حقوق همسران (133)
191
1389/06/25
استفاده از عناوین جعلی (119)
197
1389/06/25
استفاده تجاری از اماکن مسکونی (156)
188
1389/06/25
استفاده غیر مجاز از آب، برق و... (117)
268
1389/06/25
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید (08)
243
1389/06/25
امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن (118)
178
1389/06/25
امین (53)
221
1389/06/25
اقامه دعوی کیفری (10)
203
1389/06/25
اقسام طلاق (189)
165
1389/06/26
اکرا در عقد نکاح (242)
279
1389/06/25
انحصار وراثت (23)
دوشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 18:46

بروشور 5

164
1389/06/25
طرح دعوی از سوی اتباع خارجی در امور مدنی (103)
240
1389/06/26
طلاق به درخواست شوهر (226)
268
1389/06/26
طلاق به درخواست زن (227)
263
1389/06/26
طلاق توافقی (251)
240
1389/06/26
طلاق و مهریه (252)
223
1389/06/25
ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه (175)
210
1389/06/25
اشخاص حقیقی و نحوه اقامه دعوی (154)
188
1389/06/25
ابلاغ اخطاریه و رأی به وکیل در امور مدنی (160)
208
1389/06/25
ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن (157)
260
1389/06/25
اظهارنامه (01)
245
1389/06/26
اظهارنامه اولین اقدام قبل از طرح دعوی در دادگستری (217)
207
1389/06/26
اثبات رابطه زوجیت در ازدواج موقت (243)
180
1389/06/26
اخذ گذرنامه برای کودک (235)
249
1389/06/25
اختلاف کارگر و کارفرما (48)
243
1389/06/25
ارث (24)
180
1389/06/26
اجاره غرفه ها و دکه ها از شهرداری و نحوه تخلیه آنها (246)
192
1389/06/26
اجازه دادگاه برای ازدواج دختر (253)
212
1389/06/25
اجرای احکام مدنی (04) پرداخت محکوم به و هزینه‌‌های اجرایی (76)
سه‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 11:24

بروشور 3

253
1389/06/26
حق شریک در فروش ملک مشترک (206)
244
1389/06/25
حق حضانت مادر نسبت به فرزند (136)
226
1389/06/26
حق حضانت و ملاقات با طفل (223)
248
1389/06/25
حق کسب و پیشه بر مبنای قانون 1356 (164)
193
1389/06/25
حقوق زندانی (108)
216
1389/06/26
حقوق مالکیت معنوی (208)
210
1389/06/25
حقوق مالی زن در نکاح دایم منقطع (184)
209
1389/06/25
حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث (131)
220
1389/06/25
حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان به دادسرا (86)
182
1389/06/26
حقوق و تکالیف والدین و فرزندان (211)
214
1389/06/26
حقوق و مسئولیت زنان در خانواده (269)
204
1389/06/26
حقوق و مسئولیت مردان در خانواده (268)
189
1389/06/25
حقوق و مسئولیت‌‌های صغیر ـ بالغ ـ رشید (82)
221
1389/06/25
حقوق و وظایف ضابطان دادگستری (88)
194
1389/06/25
حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی (111)
208
1389/06/25
حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری (87)
183
1389/06/25
حوادث ورزشی (112)
سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 20:35

بروشور 2

276
1389/06/25
بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین (43)
276
1389/06/26
بازداشت موقت در دادسرا (221)
354
1389/06/25
بایدها و نباید‌های آپارتمان نشینی (35)
198
1389/06/26
بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش (272)
193
1389/06/26
بررسی وظایف مربیان ورزش از دیدگاه حقوق ورزشی (266)
236
1389/06/25
بکارگیری اسلحه توسط مأمورین (114)
238
1389/06/26
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث (219)
237
1389/06/25
بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه (172)
272
1389/06/26
حدود اختیارات و وظایف مدیران در آپارتمانها (232)
250
1389/06/25
حدود اختیارات وکیل در دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه (158)
288
1389/06/25
حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی (63)
199
1389/06/25
حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان شورای اسلامی (46)
226
1389/06/25
حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (69)
253
1389/06/25
حضانت طفل پس از فوت پدر (182)
224
1389/06/25
حضور یا عدم حضور اصحاب دعوی در محاکمه‌‌های حقوقی (71)
جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 01:41

بروشور

دریافت
کلیک
تاریخ
توضیحات
نوع فایل
777
1389/06/26
آثار طلاق (222)
436
1389/06/25
شرایط پذیرش درخواست سقط جنین (153)
436
1389/06/25
شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه (83)
447
1389/06/25
شروط ضمن عقد در ازدواج (19)
334
1389/06/25
شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد (33)
340
1389/06/25
شیوه‌‌های جلوگیری از فرار متهم (190)
394
1389/06/25
دانستنی‌‌های ازدواج (18)
505
1389/06/26
دانستنیهای چک حقوقی و تکالیف دارنده چک بلامحل (216)
302
1389/06/25
داوری در طلاق (183)
300
1389/06/25
داوری در امور مدنی (12)
308
1389/06/25
دستور موقت یا دادرسی فوری (45)
293
1389/06/26
دیه (225)
277
1389/06/25
دیه در ماه‌‌های حرام (143)
317
1389/06/26
بدهکاران مالی و حبس آنان (یوم‌الاداء) (203)
239
1389/06/25
بدهکاری دولت به مردم و نحوه بازپرداخت آن (127)